Zawory kulowe Transair® Legris umożliwiają podział instalacji na segmenty i odcięcie ich od zasilania w wypadku konieczności naprawy, serwisu lub zmiany konfiguracji.

Zawór kulowy z odpowietrzeniem do rury aluminiowej 16,5mm Transair® Legris