Zawory kulowe z napędem pneumatycznym

Zawory kulowe z napędem pneumatycznym

Zawór kulowy pneumatyczny