Osuszacz sprężonego powietrza

W ofercie naszej firmy znajdziesz osuszacze do sprężonego powietrza renomowanych i uznanych producentów Atlas Copco, BEKO Technologies, BOGE oraz FriulAir.

Osuszacze sprężonego powietrza zostały podzielona na kilka grup ze względu na sposób działania osuszacza:

 • osuszacze ziębnicze
 • adsorpcyjne
 • membranowe
 • hybrydowe – połączenie osuszacza ziębniczego i adsorpcyjnego

Nasze osuszacze sprężonego powietrza zapewniają ochronę infrastruktury oraz procesów produkcyjnych w sposób niezawodny, ekonomiczny i energooszczędny.

Osuszacz powietrza do kompresora to efektywne urządzenie które pomaga uzyskać sprężone powietrze suche i czyste ale nie można zapomnieć o zastosowaniu filtrów lub separatora cyklonowego przed osuszaczem, filtrów końcowych za osuszaczem lub spustów kondensatu przy zbiornikach czy na instalacji sprężonego powietrza aby uzyskać jak najbardziej uzdatnione powietrze do konkretnych aplikacji z wykorzystaniem sprężonego powietrza.

Osuszacze Ziębnicze

jest to grupa osuszaczy które w procesie osuszania sprężonego powietrza wykorzystują układ chłodniczy ze sprężarką czynnika chłodniczego, wymiennika ciepła, skraplacza oraz spustu kondensatu, który powstał w wyniku skroplenia się wody w osuszanym powietrzu.

Osuszacz do kompresora ziębniczy standardowo jest nastawiony na osuszanie sprężonego powietrza do ciśnieniowego punktu rosy (CPR) + 3st.C. Wg standardów ISO 8573-1 jest to 4 klasa czystości sprężonego powietrza dla cząstek wody. Wartość CPR określa granicę poniżej której ponownie może dojść do skroplenia się wody w sprężonym powietrzu. Należy pamiętać że sprężone powietrze na wylocie z osuszacza jest ponownie podgrzewane w wymienniku do ok. 35 st.C.

Podczas prawidłowego doboru osuszacza ziębniczgo sprężonego powietrza należy bezwzględnie jego przepływ nominalny skorygować o:

 • współczynnik korekcyjny dla temperatury sprężonego powietrza na wlocie do osuszacza (im wyższa od 35 st.C to przepływ nominalny osuszacza spada)
 • współczynnik korekcyjny dla temperatury otoczenia pracy osuszacza (im wyższa od 25 st.C to przepływ nominalny osuszacza spada)
 • współczynnik korekcyjny dla ciśnienia sprężonego powietrza na wlocie do osuszacza ( 7 bar to wartość nominalna, im ciśnienie wyższe to przepływ nominalny osuszacza wzrasta, im niższe od 7 bar to przepływ nominalny osuszacza spada)

Osuszacze ziębnicze standardowo pracują do ciśnienia max. 16 bar ale są też dostępne wersje które mogą pracować do ciśnienia max. 40 bar – w celu zapoznania się z ofertą proszę wysłać zapytanie.

Często zdarza się, że ww. współczynniki korekcyjne nie są brane pod uwagę co skutkuje złym doborem osuszacza ziębniczego i jego mocy chłodniczej do pracy wraz ze sprężarką.

Dokładne parametry współczynników korekcyjnych są zawsze podane w karcie katalogowej osuszacza i należy bezwzględnie ich używać przy doborze osuszacza ziębniczego.

Zasada działania wszystkich oferowanych przez nas osuszaczy ziębniczych jest taka sama, czym więc się różnią? Przede wszystkim budową oraz materiałami użytymi do ich wytworzenia, np. materiał z jakiego jest wykonany wymiennik, skraplacz, jaka jest zamontowana sprężarka czynnika chłodniczego, ile jest użyte czynnika chłodniczego czy też jaki jest zamontowany spust kondensatu – bekomat czy też może ciśnieniowy zawór sterowany czasowo.

Wszystkie te szczegóły znajdziesz w naszych szczegółach technicznych każdego osuszacza przez nas oferowanego. Najlepsze osuszacze charakteryzują się najmniejszym spadkiem ciśnienia sprężonego powietrza w procesie osuszania, zastosowaniem spustu kondensatu typu bekomat, jak również zapewniają najmniejsze zużycie energii w procesie osuszania, przez co pozwalają nam chronić nasze środowisko naturalne.

Podobnie jak sprężarki z falownikiem, osuszacze ziębnicze również mogą w płynny sposób dostosować swoją pracę oraz ilość zużywanej energii elektrycznej do potrzeb użytkownika – wielkości aktualnie zużywanego sprężonego powietrza w procesach produkcyjnych. Odbywa się to poprzez zaawansowany sterownik, który cały czas monitoruje przepływ sprężonego powietrza wraz z jego parametrami i tak steruje pracą sprężarki chłodniczej jak i wentylatora aby zawsze był uzyskany pożądany CPR przy jak najmniejszym zużyciu energii elektrycznej. Ma to powszechne zastosowanie w osuszaczach ziębniczych o dużym przepływie nominalnym sprężonego powietrza.

Osuszacze ziębnicze są urządzeniami prawie bezobsługowymi, należy jedynie pamiętać o ich okresowym czyszczeniu, wymianie spustu kondensatu oraz kontroli układu chłodniczego.

Wszystkie oferowane przez nas osuszacze zostały wytworzone w UE.

Osuszacz do kompresora adsorpcyjny

Są to osuszacze sprężonego powietrza których zasada działania polega na procesie adsorpcji podczas przepływu sprężonego przez osuszacza. Nasza oferta przedstawiona na naszej stronie dotyczy osuszaczy adsorpcyjnych regenerowanych upustem sprężonego, osuszonego powietrza. Jest to najczęściej stosowany sposób regeneracji złoża w osuszaczu adsorpcyjnym.

Dla specjalnych aplikacji możemy również zaoferować naszym klientom osuszacze adsorpcyjne regenerowane poprzez podgrzanie złoża – są to zazwyczaj osuszacze o bardzo dużych przepływach nominalnych i zazwyczaj używane wraz ze sprężarkami bezolejowymi. Osuszacze adsorpcyjne pozwolą na uzyskanie CPR na poziomie nawet – 70st.C, tj. 1 klasy czystości sprężonego powietrza wg ISO 8573-1. Standardowo osuszacze adsorpcyjne są ustawiane aby uzyskiwać CPR – 40st.C, tj. 2 klasa czystości sprężonego powietrza wg ISO 8573-1.

Dobór osuszacza adsorpcyjnego należy również dokonać przy pomocy współczynników korekcyjnych:

 • współczynnik korekcyjny dla temperatury sprężonego powietrza na wlocie do osuszacza (im wyższa od 35 st.C to przepływ nominalny osuszacza spada)
 • współczynnik korekcyjny dla ciśnienia sprężonego powietrza na wlocie do osuszacza ( 7 bar to wartość nominalna, im ciśnienie wyższe to przepływ nominalny osuszacza wzrasta, im niższe od 7 bar to przepływ nominalny osuszacza spada)

Osuszacze adsorpcyjne regenerowane upustem sprężonego powietrza standardowo pracują do ciśnienia max. 16 bar.

W przypadku osuszaczy adsorpcyjnych regenerowanych upustem sprężonego powietrza, temperatura otoczenia pracy osuszacza nie ma większego znaczenia gdyż nie są to osuszacze chłodzone powietrzem atmosferycznym jak osuszacze ziębnicze.

Proces osuszania przez osuszacz powietrza do kompresora adsorpcyjny regenerowany upustem sprężonego powietrza polega w dużym uproszczeniu na przepływie sprężonego powietrza przez jedną kolumnę oraz równoczesnej regeneracji złoża w drugiej kolumnie. Cały proces trwa ustalony czas po czym następuje zmiana pracy w dwóch kolumnach osuszacza. Pierwsza, która osuszała sprężone powietrze jest regenerowana a druga po procesie regeneracji, osusza sprężone powietrze.

Proces osuszania w dużym uproszczeniu polega na pochłanianiu przez specjalny sorbent w kolumnach wilgoci (chłonie jak gąbka), następnie po przełączenie na regenerację jest oczyszczany poprzez osuszone sprężone powietrze – teraz sprężone, oczyszczone powietrze chłonie wilgoć z sorbentu i zostaje wyrzucone na zewnątrz. Charakterystyczne przy osuszaczu adsorpcyjny, regenerowanym upustem sprężonego powietrza jest ciągły syk – jest to upust sprężonego powietrza z kolumny regenerowanej.

Cykle osuszanie – regeneracja są zazwyczaj ustawiane fabrycznie i nie ma możliwości w długość ich trwania. Zawsze wiąże się to z bezpowrotną startą sprężonego powietrza już osuszonego – dlatego przy wyborze osuszacza adsorpcyjnego tego typu, użytkownik musi mieć świadomość o dodatkowym zużyciu sprężonego powietrza, wyprodukowanego przez sprężarkę. Wielkość zużycia sprężonego powietrza do procesu regeneracji wynosi do max. 18% nominalnego przepływu sprężonego powietrza.

Dlatego przy wyborze osuszacza adsorpcyjnego warto wyposażyć go w opcjonalny system pomiaru CPR i sterowaniu pracą osuszacza adsorpcyjnego na podstawie uzyskiwanego CPR – pozwala to na zminimalizowanie start sprężonego powietrza w procesie regeneracji kolumny z sorbentem. Ponadto tak wyposażony osuszacz pozwala na dostosowanie (zmianę) CPR w zależności od potrzeb użytkownika co wpływa na zmianę czasu pracy kolumny osuszającej i regeneracji kolumny po procesie osuszania.

Zmniejszenie wielkości sprężonego powietrza wymaganego do regeneracji osuszacza wpłynie na zmniejszenie wielkości sprężonego powietrza, które musi być do tego celu wytworzone a co za tym idzie zmniejszy się również zużycie energii elektrycznej przez sprężarkę – dzięki temu chronimy środowisko naturalne!

Osuszacz do kompresora adsorpcyjny zużywa bardzo mało energii elektrycznej, jest ona im potrzebna jedynie do pracy sterownika oraz do napędu zaworów przy przełączaniu i dekompresji kolumn.

Wszystkie oferowane przez nas osuszacze adsorpcyjne są wyposażone w filtr na wlocie do osuszacza oraz filtr odpylający na wylocie z osuszacza. Są to bardzo ważne elementy całego układu a dbałość o ich sprawność ma znaczny wpływ na żywotność sorbentu jak i jakość końcową sprężonego powietrza.

Sprężone powietrze które ma zostać osuszone przez osuszacz adsorpcyjny musi zostać przefiltrowane przez filtr koalescencyjny (0,01micr.) który usunie cząstki oleju. Złoże sorbentu w osuszaczu jest bardzo czułe i nie może mieć kontaktu z olejem, gdyż może to doprowadzić do jego bezpowrotnego zniszczenia (otwory którymi cząstki sorbentu chłoną wilgoć zostaną zatkanie cząstkami oleju i w procesie regeneracji nie zostanie on oczyszczony).

Filtr przeciwpyłowy o gradacji 1 mikr. Zainstalowany na wylocie sprężonego powietrza z osuszacza ma za zadanie oczyszczenie sprężonego powietrza z wszelakiego pyłu który jest efektem ścierania się sorbentu między sobą podczas przepływu sprężonego powietrza przez kolumny. Nieoczyszczone z tego pyłu sprężone powietrze mogłoby mieć negatywny wpływ na procesy produkcyjne zachodzące przy użyciu sprężonego powietrza jak również negatywnie wpływa na trwałość urządzeń zasilanych sprężonym powietrzem.

Ważnym jest również zasilanie osuszacza adsorpcyjnego sprężonym powietrzem pozbawionym cząstek wody w postaci cieczy – sorbent zastosowany w osuszaczu mógłby sobie nie poradzić z wchłonięciem tak dużej ilości wody. Warto więc zainstalować w początkowym procesie uzdatniania sprężonego powietrza separatora cyklonowego z automatycznym spustem kondensatu, który potrafi w 99% pozbyć się już skroplonej wody w sprężonym powietrzu.

Osuszacz powietrza do kompresora membranowy

Urządzenia do mechanicznego osuszania sprężonego powietrza poprzez przepływ sprężonego powietrza przez specjalnie skonstruowaną membranę czego efektem jest zatrzymanie cząstek wilgoci. Osuszacze membranowe mają zastosowanie wszędzie tam gdzie jest bardzo trudny dostęp do czynności eksploatacyjnych lub gdzie jest problem np. zasilaniem energią elektryczną.

Osuszacze membranowe są podobnie jak osuszacze adsorpcyjne regenerowane upustem sprężonego powietrza. Wielkość zużycia sprężonego powietrza wiąże się z klasą czystości sprężonego powietrza wg ISO 8573-1 jaką chcemy uzyskać i waha się w przedziale od 10 do 20% nominalnego przepływu sprężonego powietrza przez osuszacz. Mają one zastosowanie dla niedużych przepływów max. 2000 l/min.

CPR. który udaje się uzyskać dzięki osuszaczom adsorpcyjnym wiąże się z CPR na wlocie osuszacza membranowego. Maksymalnie dzięki osuszaczom membranowym możemy uzyskać CPR -20st.C. - czyli 3 klasa czystości sprężonego powietrza wg normy ISO 8573-1.

Osuszacz do kompresora membranowy, podobnie jak osuszacze adsorpcyjne powinny być zasilane sprężonym powietrzem przefiltrowanym z cząstek oleju (filtr 0,01 mikr.) oraz z cząstek wody (separator cyklonowy).

Osuszacze membranowy są dostępne w wersji kolumnowej do montażu poziomego jak i w wersji rurowej do montaży poziomego, np. w trudno dostępnych miejscach jak lokomotywy czy wagony pociągów, np. Pendolino (sprężone powietrze jest tam wykorzystane m.in. do otwierania i zamykania drzwi)

Osuszacz powietrza do sprężarki hybrydowy – Osuszanie Ziębnicze + Adsorpcyjne

Typ osuszacz powietrza pneumatyka polecamy wszystkim tym użytkownikom, którzy potrzebują w swoich procesach produkcyjnych w większości sprężone powietrze z CPR.+3 st. (czyli 4 klasa wg ISO 8573-1) ale również w niektórych okresach np. zimowych muszą obniżyć CPR do -20 st.C lub poprzez wymogi zmiennego procesu produkcyjnego obniżyć punkt rosy do -70st.C (1 klasa czystości wg ISO 8573-1).

Taki proces osuszania sprężonego powietrza pozwala bardzo dokładnie dopasować jakość i czystość sprężonego powietrza do aktualnych wymagań procesów produkcyjnych. Gdy wystarcza klasa czystości 4 – całą pracę wykonuje osuszacz ziębniczy a osuszacz powietrza do kompresora adsorpcyjny nie bierze udziału w procesie osuszania co wpływa na brak zużycia sprężonego powietrza w procesie regeneracji – to jest właśnie główna idea zastosowania osuszaczy hybrydowych które są połączeniem osuszacza ziębniczego i adsorpcyjnego regenerowanego upustem sprężonego powietrza.

Użytkownik ma dwa urządzenia w jednym, ograniczając tym samym miejsce niezbędne do instalacji urządzenia, ilość połączeń i efektywnie wykorzystuje energię elektryczną do zasilenia swojego osuszacza.

FAQ

  • Dlaczego warto dbać wysoką jakość sprężonego powietrza?

   Wysoka jakość sprężonego powietrza wpłynie na bezawaryjną pracę urządzeń zasilanych sprężonym powietrzem oraz znacznie wydłuży ich bezawaryjną pracę. Ponadto pozytywne wpłynie na produkt końcowy oraz spowoduje brak konieczności jego poprawiania lub ponownej produkcji.
  • Problemy z wodą i wilgocią w sprężonym powietrzu – jak je usunąć?

   Aby usunąć wilgoć lub wodę ze sprężonego powietrza należy użyć przede wszystkim oczyszczania mechanicznego; separatory cyklonowe, filtry dla wody już skroplonej oraz procesu osuszania o CPR. min. 3 st.C (lub niższym w zależności od procesu i wymogów produkcyjnych) dla wody w postaci lotnej.
  • Jak wpływa niska jakość sprężonego powietrza na proces produkcyjny?

   Niska jakość sprężonego powietrza dosyć często powoduje konieczność przeprowadzenia ponownie procesu produkcyjnego lub w krytycznych sytuacjach może spowodować brak możliwości jego przeprowadzenia. Ponowna produkcja to starty materiału, czasu oraz energii elektrycznej.
  • Jaki osuszacz powietrza do kompresora wybrać, ziębniczy czy może adsorpcyjny?

   Proces osuszania zawsze należy dokonać według wytycznych procesu technologicznego w którym jest wykorzystywane sprężone powietrze. Generalnie wszystkie procesy produkcyjne wymagają minimum osuszania ziębniczego, więc montaż osuszacza ziębniczego wraz z filtrami to podstawa procesu osuszania. Osuszacz adsorpcyjny należy instalować wtedy gdy jest to niezbędne i dokładnie określone poprzez wytyczne odnośnie sprężonego powietrza – Osuszacze adsorpcyjne są kilkukrotnie droższe i zużywają sprężone powietrze do regeneracji.
  • Dlaczego gdy kupiłem nową, mocniejszą sprężarkę śrubową mam teraz dużo wody i wilgoci w sprężonym powietrzu?

   Wynika to z ilości sprężonego powietrza jaka jest sprężana. Mniejsze sprężarki o mniejszej mocy sprężają mniejsze ilości sprężonego powietrza i wilgoć w sprężonym powietrza mogła nie być tak dokuczliwa jak teraz gdy sprężarka o większej mocy zasysa i spręża większa ilość sprężonego powietrza. Im większa moc sprężarki tym więcej wody będzie w sprężonym powietrzu po procesie sprężania (zmniejszania objętości powietrza zassanego do tego procesu).
  • W jakiej kolejności instalować osuszacz ziębniczy, przed zbiornikiem, za zbiornikiem wyrównawczym?

   Odpowiedzią na to pytanie jest miejsce gdzie jest zainstalowany zbiornik wyrównawczy sprężonego powietrza. Gdy jest on zainstalowany wewnątrz sprężarkowni lub hali produkcyjnej, można osuszacz ziębniczy instalować za sprężarką przed zbiornikiem wyrównawczym. Musi być on jednak poprzedzony np. separatorem cyklonowym gdy brak jest chłodnicy końcowej sprężonego powietrza na sprężarce oraz filtrem wstępnym o gradacji 1 micr. Dzięki temu w zbiorniku wyrównawczy nie będzie gromadził się kondensat z wodą co spowolni jego proces zużycia. Gdy zbiornik wyrównawczy jest zainstalowany na zewnątrz sprężarkowni (na otwartej przestrzeni) warto wtedy osuszacz zainstalować za zbiornikiem wyrównawczym gdy instalacja sprężonego powietrza z powrotem jest kierowana do budynków, np. w sprężarkowni lub innym pomieszczeniu. Zawsze jednak należy pamiętać o dodatkowym montażu automatycznego spustu kondensatu pod zbiornikiem gdyż w nim zachodzi proces nagłego schłodzenia się sprężonego powietrza i skroplenia wody. W tym przypadku również nie można zapomnieć o montażu filtra na wlocie do osuszacza ziębniczego.