Separacja Kondensatu

Podczas procesu sprężania powietrza atmosferycznego oraz podczas jego filtracji i osuszania, następuje proces tworzenia się kondensatu. Jest nieuniknionym i naturalnym skutkiem ubocznym  w tych procesach. Kondensat jest agresywną mieszaniną wody, oleju i innych zanieczyszczeń, która ma negatywny wpływ na środowisko. Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Dziennik Ustaw Nr 116 z dnia 5.11.1991r.) kondensat zawierający więcej niż 15 mg/l oleju nie może być odprowadzona do kanalizacji.

Aby uniknąć wysokich kosztów związanych z utylizacją całego kondensatu przez firmy zewnętrzne, warto pomyśleć o obróbce kondensatu w miejscu jego powstawania. Jest to rozwiązanie wygodniejsze i przede wszystkim znacznie oszczędniejsze.

W naszej ofercie znajdziesz szeroką gamę separatorów oraz spustów kondensatu dwóch wiodących na rynku firm: Atlas Copco i BEKO o przepływach nominalnych urządzeń wytwarzających sprężone powietrze od 17 do ponad 4 400 l/sek.

Dobór właściwego wodno-olejowego separatora kondensatu musi być dokonany na podstawie określenia odpowiednich parametrów, takich jak:

  • temperatury sprężonego powietrza i wilgotności względnej powietrza atmosferycznego przy którym gromadzi się kondensat,
  • rodzaju oleju jaki jest używany w procesie sprężania powietrza,
  • strefy klimatycznej w której urządzenie pracuje.

Generalnie im niższa temperatura sprężonego powietrza oraz jego wilgotność względna, tym mniej kondensatu gromadzi się w sprężonym powietrzu.

Sam proces separacji kondensatu polega na jego wstępnym rozwodnieniu i pre-filtracji w zbiorniku gdzie jest odbierany kondensat. Następnie tak przygotowany kondensat jest filtrowany przez filtry łącznie z końcowym filtrem zawierającym złoże z węgla aktywnego. Tak przefiltrowany kondensat grawitacyjnie jest spuszczany do kanalizacji, bez negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Odprowadzanie kondensatu

Kondensat gromadzący się w procesie sprężania i uzdatniania sprężonego powietrza bezwzględnie należy usunąć gdyż w bardzo negatywny sposób wpływa on na trwałość urządzeń oraz jakość produktu końcowego. Do tego celu oferujemy spusty kondensatu: mechaniczne oraz elektroniczne.

Obydwa typy spustów w sposób automatyczny usuwają kondensat ze sprężonego powietrza.

Spusty mechaniczne głównie montowane są pod zbiornikami wyrównawczymi sprężonego powietrza, pod filtrami, separatorami cyklonowymi oraz na instalacjach sprężonego powietrza.

Ich największą zaletą jest prostota działania, niski koszt zakupu i brak potrzeby zasilania elektrycznego. Należy jednak zawsze pamiętać o ich okresowej konserwacji i czyszczeniu pływaka.

Drugą kategorią spustów kondensatu są spusty elektroniczne, które również automatycznie usuwają kondensat ze sprężonego powietrza. Niezbędnym w tym procesie jest zasilanie elektryczne. Spusty te mogą posiadać nastawę czasową, która umożliwia nastawę co ile i na ile czasu, ma zostać otwarty zawór do upuszczenia kondensatu. Niestety wiąże się to również z upustem i startą pewnej ilości sprężonego powietrza. Dlatego najlepszą propozycją, dla elektronicznych spustów kondensatu są urządzenia typu Bekomat firmy BEKO oraz Atlas Copco – seria EWD.

Spusty te są wyposażone w inteligentne systemy pomiaru ilości kondensatu w zbiorniku oraz ich wyrzuceniu przy wykorzystaniu minimalnej ilości sprężonego powietrza. Spusty typu Bekomat i EWD występują dla kondensatu olejowego i bezolejowego (bardzo agresywny kondensat). Występują one dla ciśnień do 16, 25 lub też do 40 bar. Rodzaj i model spustu kondensatu dobiera się poprzez ilość kondensatu, który może on odebrać, z urządzenia z którym ma współpracować, np. osuszacz, filtr, separator cyklonowy, zbiornik wyrównawczy.

Występują specjalne modele spustów kondensatu typu Bekomat dedykowane do współpracy z separatorami cyklonowymi lub filtrami, posiadają one dodatkowo funkcję monitorowania i zarządzania wkładem filtra do którego zostały podłączone.

Dodatkową zaletą spustów elektronicznych kondensatu typu Bekomat, poprzez wyposażenie opcjonalne, jest możliwość jego pracy w temperaturach ujemnych gdzie standardowy spust by zamarzł, prze co nie spełniałby swoich funkcji. Elektroniczne, pływakowe spusty kondensatu, również należy okresowo serwisować - poprzez wymianę uszczelnień lub jednostki serwisowej.

Elektroniczne, automatyczne spusty kondensatu ułatwiają eksploatację sieci sprężonego powietrza i wyręczają nas w procesie usuwania kondensatu ze sprężonego powietrza, który ma bardzo negatywny wpływ na eksploatację urządzeń jak i produkt końcowy.