Zawory pneumatyczne

Zawory pneumatyczne (inaczej nazwane zawory rozdzielające) służą do sterowania siłownikami, przepływem mediów ciekłych i gazowych wykorzystując do tego sprężone powietrze.

W układach pneumatycznych i instalacjach, tam gdzie nie ma możliwości lub nie jest wskazane sterowanie prądem, wykorzystuje się sterowanie pneumatyczne. Jest to najbardziej niezawodny i prosty sposób do odcinania lub zmiany kierunku przepływu mediów. Budowa zaworu składa się z dwóch składów, podstawy która ma bezpośredni kontakt z medium oraz pilota czy sterowania.

Zadanie ciśnienia na pilot sterujący powoduje przesunięcie tłoczka lub podniesienie membrany co w efekcie przesterowuje zawór. Z chwilą zaniku zaś powietrza sterującego zawór wraca do swojego położenia pierwotnego lub pozostaje w danym położeniu czekając na kolejny, inny sygnał.

Ze względu na różnorodność pracy i mediów oferuje się szeroką gamę produktów, wykonanych z różnych materiałów odpowiednio do zastosowania. Zawory pneumatyczne ze stali nierdzewnej, do warunków pracy na podwyższoną temperaturę lub środowisko agresywne, uszczelnienie vitonowe zapewni długotrwałą bezawaryjną pracę niemalże każdego agresywnego medium.

Te najbardziej popularne w wykonaniu z mosiądzu i uszczelnieniem z gumy NBR lub EPDM mają zastosowanie do cieczy nieagresywnych oraz sprężonego powietrza. Ich główną cechą charakterystyczną jest krótki czas reakcji oraz długa żywotność. Dzielimy je na bezpośredniego działania oraz ze wspomaganiem. Te pierwsze nie wymagają żądnego ciśnienia medium do zadziałania, działają już od 0 bar co czyni je bardzo uniwersalnym.

Zawory pneumatyczne ze wspomaganiem natomiast wymagają minimalnego ciśnienia napierającego, celem otwarcia lub zamknięcia zaworu. Dobór odpowiedniego zaworu jest cechą indywidualną.

Do sterowania zaworami pneumatycznymi wykorzystuje się sprężone powietrze w zakresie ciśnień od 2 do 6 bar, jest to wartość optymalna i może odbiegać od podanej. Filtracja na poziomie 20 mikronów zapewni długotrwałą pracę i zwiększy ilość cykli. Smarowanie nie jest jednoznacznie wymagane ale każdy z producentów zaleca stosowanie oleju wdg VG-32. Najbardziej optymalne jest zastosowanie stacji sprężonego powietrza celem oczyszczenia, zredukowania i naolejenia sprężonego powietrza

Do sterowania układami pneumatycznymi jak np. Siłowniki, napędy czy przepustnice firma YPC której jesteśmy bezpośrednim przedstawicielem na teren Polski oferuje kilka serii zaworów pneumatycznych rozdzielających.

 Zawory pneumatyczne - rodzaje

 • SFP – Zawory pneumatyczne o działaniu 5/2, 5/3, 3/2 występują mono oraz  bi stabilne. Posiadają one gwintowane przyłącza,oraz sterowanie, które dają możliwość bezpośredniego zastosowania zaworów oraz montażu na wyspach zaworowych.
 • SCEP- zawory rozdzielające ekonomiczne, są mniejsze od zaworów serii SFP, ale posiadają te same, a niekiedy nawet lepsze, parametry. Występują w wersji wyłącznie do montażu na płytach zaworowych. Dają możliwości zamontowania w różnych kombinacjach na jednej wyspie zaworowej.
 • SIP – zawory pneumatyczne przeznaczone do montażu na płytach zaworowych, cechą wyróżniającą je, jest duża przepustowość, dzięki czemu mogą być stosowane w sterowaniu elementami pneumatyki, które wymagają dużego przepływu powietrza. Mogą być stosowane na płytach różnych producentów, dzięki temu, że przyłącza są wykonane według normy ISO5599/1
 • SIEP – pozwalają na zastosowanie ich na standardowych płytach zaworowych, są małych gabarytów, zachowują podobne parametry jak zwory z serii SIP
 • SNP – wykonane w normie VDE/VDI 3845NAMUR montowane bezpośrednio na zaworach, przepustnicach czy zasuwach.

Wszystkie wytypowane zawory posiadają certyfikat CE oraz wymagane aprobaty, dysponujemy również plikami 3d celem wdrożenia zaworu w projekt urządzenia, maszyny.

Przedstawione serie występują w wersjach: 3/2, 5/2, 5/3 w wersjach mono oraz bi stabilnych, z pozycją środkową odciętą, napowietrzoną oraz odpowietrzoną.

Zawory rozdzielające - jak to działa?

Zasada działania zaworu pneumatycznego, rozdzielającego: Sprężone powietrze zasila zawór i przekierowane jest w jedną z dróg wyjściowych, po podaniu powietrza do sterowania zaworu, tłoczek zmienia położenie i przekierowuje tym samy drogę wyjściową na drugą.

Jeśli za tłoczkiem jest sprężyna po zdjęciu zasilania sterującego, tłoczek wróci do pierwotnego położenia, jeśli za tłoczkiem nie ma sprężyny zostanie on do momentu kiedy podamy ciśnienie na drugi pilot. W ten sposób rozróżniamy zawory pneumatyczne mono i bistabilne.

Bardzo często układ (maszyna) sterowany jest z poziomu użytkownika czyli zaworem ręcznym lub nożnym zamontowanym na tablicy, niestety duża odległość od pulpitu oraz wymagana duża przepustowość uniemożliwia to zamontowanie zaworu sterującego w dogodnym miejscu.

W tym przypadku wykorzystujemy zawory rozdzielające sterowane właśnie małym zaworem pulpitowym lub zaworem nożnym. Dzięki temu zyskujemy miejsce na pulpicie a dużą przepustowość na zaworze sterującym. Tego typu rozwiązanie jest często wykorzystywane przy prasach i stołach pneumatycznych.

Producenta YPC, gwarantuje żywotność na poziomie 10 milionów cykli, przy zachowaniu ściśle ujętych parametrach jakimi jest wartość ciśnieniowa od 0,5 – 10 bar oraz przefiltrowane i naolejone powietrze na poziomie 10 mikronów, VG32.

Zawory pneumatyczne - najczęściej zadawane pytania

  • Czy możliwe jest zastąpienie zaworu na wyspie innym producentem?

   Nie wszystkie zawory są produkowane w odpowiednich normach tym samym nie wszystkie są wymienne. Jeśli mamy oznaczenie zaworu jesteśmy w stanie sprawdzić jego serię i ew. Normę. Jeśli nie znamy oznaczenia należy określić funkcję, rozmiar przyłącza oraz wymiary następnie postaramy się dobrać odpowiedni zawór lub inne rozwiązanie.
  • Czy wszystkie zawory pneumatyczne są w wykonaniu Ex?

   Jest grupa zaworów pneumatycznych wykonanych standardowo do strefy zagrożonej wybuchem Ex, są to zawory skośne sterowanie pneumatyczne. Wszystkie inne jak rozdzielające oraz odcinające tylko pod specjalne zamówienie.
  • Sterowanie zaworu pneumatycznego tylko powietrzem?

   Wszystkie zawory pneumatyczne sterowane są sprężonym powietrzem lub gazem obojętnym w zakresie odpowiedniego ciśnienia przewidzianego dla zaworu oraz odpowiedniej filtracji.
  • Zawór bezpieczny, dwuręczny co to takiego?

   Częstym wymogiem a przede wszystkim bezpieczeństwem pracy urządzenia jest sterowanie oburęczne. Oznacza to, że sterowanie układu musi odbyć się za pomocą oby rąk jednocześnie. Niedopuszczalnym błędem jest wpięcie w układ zaworów ręcznych szeregowo! Do tego celu służy specjalny zawór sterowany pneumatycznie za pomocą dwóch sygnałów podanych w nie większym odstępstwie jak 0,5 sek.