Zbiorniki ciśnieniowe do pneumatyki

Zbiorniki ciśnienia są stosowane w celu zmniejszenia pulsacji ciśnienia w instalacji sprężonego powietrza.

  • Akumulacji wymaganej ilości sprężonego powietrza.
  • Ochładzania powietrza.
  • Oddzielania kondensatu.
  • Magazynowania zapasu sprężonego powietrza.

Oferujemy zbiorniki ciśnieniowe o wielkości od 100 do 6000 l

Zbiorniki ciśnieniowe posiadają certyfikaty wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Produkowane zgodnie z Dyrektywami Nr. 87/404/EWG lub 97/23/WE.