Zbiorniki ciśnienia są stosowane w celu

 • Zmniejszenia pulsacji ciśnienia w instalacji sprężonego powietrza.

 • Akumulacji wymaganej ilości sprężonego powietrza.

 • Ochładzania powietrza.

 • Oddzielania kondensatu.

 • Magazynowania zapasu sprężonego powietrza.

 • Oferujemy zbiorniki ciśnieniowe o wielkości od 100 do 6000 l.

  Zbiorniki ciśnieniowe posiadają certyfikaty wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

  Produkowane zgodnie z Dyrektywami Nr. 87/404/EWG lub 97/23/WE.

  Jeżeli nie możesz znaleźć zbiornika o wymaganych przez Ciebie parametrach, zadzwoń pod numer telefonu 58-622-49-22