Złączka tzw. "szybkie odejście" rura / rura AIRNET Atlas Copco zapewnia maksymalną elastyczność, w każdej chwili można dodać kształtki umożliwiające utworzenie dodatkowych odgałęzień.

Ponadto wyprowadzenie odgałęzienia ze strony bocznej instalacji eliminuje ryzyko porywania kondensatu.