Praktické využití dusíku najdeme například v konzervovaných potravinářských výrobcích, ve výbušném průmyslu a při výrobě materiálů zajišťujících bezpečnost.

Přítomnost dusíku ve vzduchu, který dýcháme, znamená, že z ekonomického hlediska nemá získávání dusíku ze vzduchu žádnou alternativu.

Díky spolupráci se společností Atlas Copco, která provádí výzkum a vyrábí zařízení na výrobu dusíku, jsme schopni uspokojit potřeby i těch nejnáročnějších zákazníků.

Vlastnosti dusíku:

 • Bezbarvý
 • Bez zápachu
 • Bez chuti
 • Málo rozpustný ve vodě
 • Nepodporuje vypalování
 • Při pokojové teplotě není příliš reaktivní
 • Při zahřívání reaguje s kyslíkem, vodíkem a některými kovy

Aplikace dusíku:

 • Nepostradatelný prvek moderního pájecího procesu
 • Výroba výbušnin
 • Léky
 • Amoniak
 • Kyselina dusičná
 • Povrchová úprava oceli
 • Vytvoření ochranné atmosféry
 • Konzervace potravin
 • Huštění kol dusíkem
 • Nezáleží na tom, k čemu dusík používáte.