FESTO – osvědčená řešení pro pneumatiku

FESTO je lídrem na trhu pneumatických komponentů. Řešení, která nabízí, se vyznačují nejvyšší kvalitou zpracování, všestrannými aplikacemi a inovativním designem. Společnost se může pochlubit velmi širokou škálou produktů, včetně produktů pro pneumatický průmysl i pro další průmyslová odvětví - např. průmyslová automatizace, robotika a mechatronika. To jsou oblasti, které se rok od roku neustále vyvíjejí – FESTO se vždy snaží sledovat nejnovější trendy a svým zákazníkům nabízí jen ta nejmodernější řešení.

FESTO – lídr inovativních řešení v oblasti průmyslové automatizace

FESTO je předním výrobcem řešení v průmyslu průmyslové automatizace. Rok co rok dodává na světový trh přibližně 100 nových produktů té nejvyšší kvality. Společnost se může pochlubit více než 2 600 patenty, které jsou nejlepším důkazem toho, jak důležité jsou pro ni inovace. FESTO také každý rok vyvíjí přes 10 000 aplikací, které jsou navrženy tak, aby vyhovovaly potřebám zákazníků z různých průmyslových odvětví. Společnost je absolutním lídrem na trhu průmyslové automatizace a pneumatiky – více než 40 let zkušeností, četné patenty a nejnovější technologie dělají z produktů FESTO prvotřídní volbu. Moderní mikroprocesory, pohony a ventily od FESTO jsou osvědčenou metodou pro inteligentní pneumatiku.

FESTO nabízí řešení kombinující pneumatickou techniku a elektrické pohony, které zajišťují maximální produktivitu v oblastech souvisejících s průmyslovou automatizací a automatizací jednotlivých procesů. Produkty tohoto výrobce lze zakoupit jak přímo na internetových stránkách, tak u důvěryhodného prodejce.

Jak to začalo? Historie FESTO v kostce

FESTO se v současnosti může pochlubit mnoha pobočkami po celém světě. Jedná se o společnost, která je známá mnoha podnikům a zákazníkům, ale ne vždy tomu tak bylo. Počátky koncernu sahají několik desítek let zpět – od té doby se mnohé změnilo.

Historie FESTO začala v roce 1925. Tehdy firmu založili v Německu jakýsi Gottlieb Stoll a Albert Ferez. Název společnosti byl vytvořen z počátečních prvků jejich příjmení. V první etapě rozvoje firmy se soustředila především na výrobu dřevoobráběcích zařízení, postupem času se však objevily nápady na rozšíření nabídky. Rodina Stollových převzala firmu a zůstává jí dodnes. Obchodní profil se výrazně změnil a rozšířil, díky čemuž nyní nabídka FESTO zahrnuje mnoho inovativních řešení pro četná průmyslová odvětví. Pneumatické komponenty jsou mezi zákazníky velmi oblíbené a jsou považovány za jedny z nejlepších a nejúčinnějších na trhu.

Přelomovým okamžikem v historii byla 90. léta, kdy FESTO uvedlo na trh své originální řešení, kterým byl moderní bariérový ostrůvek. Dnes jde o standard v automatizačním průmyslu, bez kterého si lze jen těžko představit fungování těch nejsložitějších systémů. Tím však výčet technologických novinek od FESTO neskončil. Devadesátá léta byla také obdobím, kdy společnost silně vyvinula různé typy mechatronických systémů, které integrovaly obory, jako je pneumatika, elektrotechnika a informatika. Přirozeným důsledkem rozvoje firmy byl také obrovský nárůst zájmu o nabídku. O obchodní profil tohoto koncernu se začalo zajímat stále více lidí, díky čemuž si FESTO v relativně krátké době získalo velmi velké množství zákazníků.

Od samého počátku svého působení kladla společnost velký důraz na neustálý rozvoj. Hlavním cílem bylo rozšířit podnikání a tím získat nové zákazníky. Dnes můžeme s klidem říci, že se jí to zcela jistě povedlo. Díky tomu, že nabídka obsahuje řešení jako: elektrických pohonů je společnost nyní přítomna ve 176 zemích a může se pochlubit 33 000 katalogovými produkty.

FESTO – pneumatika pro průmysl

Pneumatika je jedním z mnoha vědních a technických oborů, který se vyznačuje tím, že se rok od roku neustále vyvíjí. Na trhu se objevuje stále více moderních řešení v této oblasti a FESTO je toho nejlepším příkladem. Společnost nabízí svým zákazníkům mnoho inovativních pneumatických produktů, jejichž princip fungování je založen na proudění stlačeného vzduchu. Většinou se jedná o prvky běžně používané v pneumatickém pohonu a řídicí technice. Myšlenkou pneumatického pohonu je uvést mechanismy strojů a zařízení do pohybu pomocí energie stlačeného vzduchu nebo jiného plynu, zatímco pneumatické řízení je technika, při které jsou parametry systému ovlivňovány specifickým způsobem pomocí média, které přenáší informace.

Komplexní pneumatická řešení od FESTO

FESTO je světový výrobce pneumatických komponentů pro průmysl. Společnost nabízí svým klientům komplexní řešení, která se vyznačují spolehlivostí a moderním přístupem k měnícímu se světu. Pneumatika FESTO jsou produkty nejvyšší kvality, které lze použít k budování pokročilých průmyslových automatizačních systémů v kybernetice, mechatronice a průmyslové robotice. Pneumatika by při procházení nabídky FESTO měla být něčím, co obzvlášť stojí za pozornost. Dedikovaná řešení budou jistě zajímavá pro zákazníky z mnoha různých odvětví, jako jsou: automobilový, palivový, farmaceutický, potravinářský, papírenský, nábytkářský a mnoho dalších průmyslových odvětví. Kromě toho má FESTO co nabídnout i pro trochu nevšednější odvětví. Hovoříme především o řešeních, která byla navržena pro použití ve ztížených podmínkách, např. v těch, ve kterých budou výrobky vystaveny extrémním teplotním výkyvům, chemickým faktorům a mnoha dalším nepříznivým okolnostem. Pneumatika FESTO je inovativní a zároveň spolehlivá, odolná a extrémně všestranná.

FESTO – pohony

Nabídka FESTO zahrnuje mnoho pokročilých modelů pneumatických pohonů, které se používají v různých průmyslových odvětvích. Akční člen je univerzální a mimořádně účinné mechanické zařízení, bez kterého si lze jen těžko představit moderní automatizaci.

Pneumatické pohony FESTO – kde se používají?

Pneumatické pohony od FESTO jsou osvědčená zařízení, která najdou uplatnění v mnoha průmyslových odvětvích. Nejčastěji je lze nalézt v různých typech průmyslových strojů, automatizaci a robotice. Pohony FESTO jsou pevné komponenty, které jsou k dispozici v různých velikostech, takže je lze přizpůsobit individuálním potřebám každého zákazníka. Pneumatické pohony využívají k vytváření síly energii stlačeného plynu, nejčastěji vzduchu. Jedná se o ovládací prvky, kterými lze uvést do pohybu jednotlivé součásti stroje. Velkou výhodou pneumatických pohonů je použití čistého a inertního prostředí. Neškodí tedy přírodnímu prostředí, které by mělo být v dnešní době pro každého klíčové.

Nejdůležitější přednosti pohonů FESTO

Jednou z nejdůležitějších výhod pohonů FESTO je jejich velmi široká oblast použití. Jedná se o extrémně univerzální, přesto relativně jednoduchá a účinná zařízení, která se skvěle hodí všude tam, kde je vyžadována velmi vysoká síla nebo krouticí moment. Další výhodou použití tohoto typu řešení v průmyslu je jednoduchá obsluha. Obvykle spolupracují s mnoha dalšími součástmi, jako jsou: ventily, ale s jejich integrací nejsou žádné problémy. Pneumatické pohony FESTO jsou navrženy od začátku s ohledem na co největší komfort a ergonomii použití. Nespornou výhodou je také extrémně jednoduchý způsob montáže pneumatických pohonů - jejich pouzdro je opatřeno speciálními závitovými otvory, díky kterým je lze snadno namontovat na jakoukoli část stroje. Pozornost si zaslouží i samotné pracovní médium, tedy stlačený vzduch. Nejen, že je zcela nezávadný pro životní prostředí, je také široce dostupný, snadno se přepravuje, je bezpečný a odolný vůči teplotním výkyvům. Jak vidíte, pneumatické pohony FESTO mají mnoho výhod, které nelze ignorovat.

Pneumatika FESTO – jaké typy pohonů jsou k dispozici?

Nabídka pneumatik FESTO je extrémně široká – můžete najít mnoho univerzálních a specializovaných řešení, která budou jistě perfektní pro různé aplikace. Typů pohonů je mnoho a v sortimentu FESTO jistě najdete všechny.

Díky použitým konstrukčním řešením lze rozlišit pístové, plunžrové, membránové, vakové a trubkové pohony. Další rozdělení rozlišuje akční členy na základě změn síly působící na akční člen. Jedná se o jemné aktuátory, nízko rázové aktuátory a nárazové aktuátory. Vzhledem ke způsobu ovládání se rozlišují jednočinné a dvojčinné pneumatické pohony. Mezi další typy patří: dvoupolohové pohony, jednopolohové pohony, krokové pohony, pohony s lineárním pohybem pístnice nebo kyvným pohybem hnacího hřídele, pohony s jednostrannými a oboustrannými pohony pístnice nebo pístnice a mnoho dalších specializovaných typů. Výběru vhodného pohonu by měla předcházet hloubková technická analýza, protože každý z výše uvedených typů má jiný účel. Na co byste si při výběru měli dát pozor, je především průměr, rozsah pracovních zdvihů, rozsah tlaků a teplot a typ použitého těsnění.

Mezi nejoblíbenější typy pneumatických pohonů od FESTO patří jednočinné a dvojčinné pohony. V první verzi pohybuje stlačený vzduch pístem ve směru, kde dochází k největšímu zatížení. Poté se píst díky nainstalované pružině vrátí na své původní místo. U dvojčinných válců je pracovní médium střídavě přiváděno do dvou komor. Působí na píst, což způsobí vysunutí pístnice. Aby byl tento prvek skryt, je vzduch přiváděn z druhé strany pneumatického pohonu.

Jak jsou pneumatické pohony FESTO konstruovány?

Pneumatické pohony FESTO se vyznačují relativně jednoduchou konstrukcí, která se do značné míry promítá do jednoduchosti a ergonomie použití. Jejich konstrukce obsahuje prvky jako: přední víko, zadní víko, vložka válce, píst, těsnicí kroužek pohybového kloubu pístu, pístnice, vodicí pouzdro, těsnicí kroužek umístěný v předním víku a stírací kroužek.

Plášť pneumatických pohonů je obvykle pokryt speciální epoxidovou barvou, díky které jsou tato zařízení ještě odolnější a odolnější vůči nepříznivým faktorům. Navíc jsou výborně chráněny proti korozi. Velmi důležitým prvkem pneumatického pohonu FESTO je těsnění, které bývá vyrobeno z polyuretanu, i když v některých případech je nutné použít o něco odolnější materiály. Nejdůležitějším prvkem těchto zařízení je bezesporu pneumatický píst, vyrobený z polyoxymethylenu nebo hliníku. Písty jsou navíc vybaveny speciálními magnety, které umožňují použití snímačů polohy BSPT. Za zmínku také stojí, že všechny dostupné pohony FESTO jsou vyráběny v souladu s mezinárodními rozměrovými normami: ISO 15552, ISO 6432, VDMA 24562, ISO 21287 a DIN.

Co dalšího v nabídce společnosti najdete?

FESTO se může pochlubit mimořádně širokou škálou produktů, včetně mnoha moderních produktů. Pomocí dostupných prvků budete moci snadno postavit i ty nejpokročilejší řídicí systémy využívající pneumatiku, elektropohony, elektroniku nebo inovativní řídicí systémy.

Nabídka FESTO zahrnuje nejen pokročilé pneumatické pohony, ale také ventily, tedy profesionální rozdělovače a funkční ventily, které slouží k ovládání pohybu pneumatických pohonů. Dalším dostupným řešením jsou ventilové ostrovy, tedy pokročilé řídicí systémy, které se skládají z pneumatické části a elektronické nebo elektrické ovládací části. Sortiment zahrnuje také různé typy zařízení sloužících k pohonu a ovládání elektromechanických pohonů. Jde hlavně o motory a ovladače. K dispozici jsou také specializované senzory FESTO , které jsou povinnou výbavou každého automatizačního systému. Mezi další dostupné produkty patří: kamerové systémy, prvky pro úpravu stlačeného vzduchu, upevňovací prvky, polohovací systémy, elektromechanické pohony, chapadla a čelisti chapadla, manipulační systémy, ovladače a software a mnoho dalších.

FESTO nabízí řešení jak univerzální, tak určená pro konkrétní průmyslová odvětví. Některé z dostupných pneumatických komponentů byly navrženy pro specifické aplikace, ve kterých je zařízení vystaveno neobvyklým faktorům, jako jsou mimo jiné: velmi vysoké teploty, měnící se okolní podmínky nebo provozní tlak.

Pneumatika FESTO – řešení pro nejnáročnější zákazníky

Pohony a další pneumatické prvky od FESTO jsou produkty určené nejnáročnějším zákazníkům. Nabízená řešení se vyznačují spolehlivostí, efektivitou a extrémně širokým spektrem provozu, takže si jistě každý najde něco šitého na míru jeho potřebám. Pneumatika FESTO se skvěle hodí pro těžký průmysl, kde se od jednotlivých prvků systému vyžadují velmi dobré parametry. Produkty FESTO najdou uplatnění i ve stavebnictví, nábytkářském, potravinářském, chemickém a mnoha dalších odvětvích – v tomto ohledu se meze nekladou!

FESTO – technická podpora při výběru prvků

Jako oficiální distributor produktů FESTO můžeme našim klientům nabídnout profesionální technickou podporu při výběru jednotlivých prvků. Naši specialisté se mohou pochlubit bohatými zkušenostmi v pneumatickém průmyslu a široce chápanou průmyslovou automatizací, takže jistě zodpoví každý dotaz zákazníka. Pomůžeme s výběrem zařízení, jejich technických parametrů a potřebného příslušenství. Nemáš zač.